Nhà xe Hiền Lan: Lịch chạy, số ĐT, số xe các chuyến Thường Xuân – Hà Nội

Nhà xe Hiền Lan: Lịch chạy, số ĐT, số xe các chuyến Thường Xuân – Hà Nội

26/05/2018 Lượt xem: 65468

Thông tin chính thức Nhà xe Hiền Lan về lịch chạy, số xe, giờ xuất bến và điện thoại liên hệ của Nhà xe Hiền Lan các chuyến từ Thường Xuân (Thanh Hóa) đi Hà Nội.

Nhà xe Hiền Lan chạy tuyến Thanh Hóa - Yên Nghĩa

Nhà xe Hiền Lan là nhà xe chuyên chạy tuyến cố định Thường Xuân – Yên Nghĩa (Hà Nội)

Hiện tại Nhà xe Hiền Lan chuyến Thường Xuân (Thanh Hóa) – Hà Nội có mặt ở 2 bến xe Hà Nội là bến xe Giáp Bát và bến xe Yên Nghĩa. Nhà xe Hiền Lan đi theo 2 tuyến chạy song song: Tuyến qua TP. Thanh Hóa theo đường quốc lộ 1A tới bến Giáp Bát và tuyến đi theo đường Hồ Chí Minh tới bến xe Yên Nghĩa.

Nhà xe Hiền Lan tuyến Thanh Hóa – Giáp Bát

Các chuyến xe chạy tuyến Thường Xuân (Thanh Hóa) – bến xe Giáp Bát (chạy hướng Thành phố Thanh Hóa theo đường  cao tốc mới Ninh Bình quốc lộ 1A) như sau:

– Chuyến 1: Xe Hiền Lan giường nằm cao cấp biển số 36B – 02179 điện thoại: 0912651679

Thường Xuân đi: 3h (Sáng) – Triệu Sơn: 3h50 – Thành phố Thanh Hóa: 4h25 – Hà Nội về: 8h40

– Chuyến 2: Xe Hiền Lan giường nằm cao cấp biển số 36B – 01819 điện thoại: 0945709679

Thường Xuân đi: 4h45 – Triệu Sơn: 5h40 – Thành phố Thanh Hóa: 6h10 – Hà Nội về: 10h50.

– Chuyến 3:  Xe Hiền Lan giường nằm cao cấp biển số 36B – 00368 điện thoại: 0904783789

Thường Xuân đi: 5h25 – Triệu Sơn 6h20 – Thành phố Thanh Hóa: 7h10 – Hà Nội về: 11h 50.

– Chuyến 4: Xe Hiền Lan giường nằm cao cấp biển số 36B – 03315 điện thoại: 0947595679

Thường Xuân đi: 6h55 – Triệu Sơn 7h40 – Thành phố Thanh Hóa: 8h30 – Hà Nội về: 13h20 chiều.

– Chuyến 5: Xe Hiền Lan giường năm cao cấp biển số 36B – 01668 điện thoại: 0917534679

Thường Xuân đi: 8h20 – Triệu Sơn: 9h – Thành phố Thanh Hóa: 9h50 – Hà Nội về: 14h20 chiều.

– Chuyến 6: Xe Hiền Lan Giường nằm cao cấp biển số 36B – 02689 điện thoại: 0946232679

Thường Xuân đi: 9h10 – Triệu Sơn: 9h50 – Thành phố Thanh Hóa: 10h30 – Hà Nội về: 15h40 (Chiều).

– Chuyến 7: Xe Hiền Lan Giường nằm cao cấp biển số 36B – 02989 điện thoại: 0947304679.

Thường Xuân đi: 11h20 – Triệu Sơn: 12h – Thành phố Thanh Hóa: 12h40 – Hà Nội về: 17h

– Chuyến 8: Xe Hiền Lan giường nằm cao cấp biển số 36B – 02368 điện thoại: 0904724556.

Thường Xuân đi: 12h – Triệu Sơn: 12h40 – Thành Phố: 13h20 – Hà Nội về: 6h (Sáng).

– Chuyến 9: Xe Hiền Lan giường nằm cao cấp biển số 36B – 01278 điện thoại: 0902195656.

Thường Xuân đi: 13h10 – Triệu Sơn: 13h45 – Thành phố Thanh Hóa: 14h30 – Hà Nội về: 7h20 (Sáng).

Nhà xe Hiền Lan chạy tuyến Thanh Hóa - Giáp Bát

Nhà xe Hiền lại chạy tuyến Thường Xuân – Giáp Bát (Hà Nội)

Nhà xe Hiền Lan tuyến Thanh Hóa – Yên Nghĩa

Các chuyến chạy Thường Xuân bến xe Yên Nghĩa theo đường Hồ Chí Minh gồm:

– Chuyến 1: Xe Hiền Lan biển số 36B – 01279 điện thoại: 0919595679

Thường Xuân đi: 5h15 – Mục Sơn: 5h35 – Ngọc Lạc: 6h30 – Cẩm Thủy: 7h – Mỹ Đình – Yên Nghĩa về: 9h50

– Chuyến 2: Xe Hiền Lan biển số 36B – 02256 điện thoại: 0946059679

Thường Xuân đi: 7h25 – Mục Sơn: 7h50 – Ngọc Lặc: 8h45 – Cẩm Thủy: 9h15 – Yên Nghĩa về: 9h45.

– Chuyến 3: Xe Hiền Lan biển số 36B – 02468 điện thoại: 0915003679.

Thường Xuân đi: 13h – Mục Sơn: 13h35 – Ngọc Lạc: 14h30 – Cẩm Thuỷ: 15h00 – Mỹ Đình -Yên Nghĩa về: 6h45 (Sáng).

Bài viết: VN Slice

Thông tin các tuyến, số điện thoại, lịch chạy do Nhà xe Hiền Lan cung cấp cho Thường Xuân Online

Bạn có thể tham khảo thêm: Tổng hợp các tuyến xe khách Thường Xuân – Hà Nội

 

DMCA.com Protection Status

 

Bài viết liên quan