Những hình ảnh khó quên của người dân Thường Xuân trong trận lũ lịch sử 2017

Những hình ảnh khó quên của người dân Thường Xuân trong trận lũ lịch sử 2017

17/08/2018 Lượt xem: 2563

Trận lũ lịch sử trên địa bàn huyện Thường Xuân vào tháng 10/2017 là một trong những trận lũ lụt ảnh hưởng nhất tới người dân từ trước tới nay. Trận lũ này đã khiến rất nhiều nơi bị cô lập bởi nước, giao thông bị chia cắt, đời sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Thiệt hài về tải sản sau trận lũ là rất lớn, tuy nhiên trong những lúc khó khắn do thiên nhiên như vậy, người dân Thường Xuân vẫn kiên cường hỗ trợ nhau trong việc chạy lũ và khắc phục hậu quả.
Dưới đây là những hình ảnh đáng nhớ trong trận lũ lịch sử diễn ra vào tháng 10/2017:
Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

Trận lũ lụt lịch sử tại Thường Xuân năm 2017

VN Slice

DMCA.com Protection Status

Bài viết liên quan